advocaat (de (m.); advocaten) - 'pleitbezorger, zaakbehartiger'
[Latijn advocatus, advocare (bijgeroepen worden, in 't bijz. van raadslieden in een procedure)]
Raadsman in juridische zaken die zijn cliënt bijstaat in een proces, maar ook daarbuiten met zijn kennis van het recht van nut kan zijn.